top of page

My Motivation Insight

Inzicht in je drijfveren & bouwen aan vitale teams

De drijfverenprofielen van My Motivation Insight zijn een fantastische aanvulling op de individuele -en team coachtrajecten.  

De wetenschappelijke basis en achtergrond

Het kleurenprofiel van My Motivation Insights is geen zweverig gedoe. Het is wetenschappelijk onderbouwd, uitgebreid getest en gevalideerd i.s.m. de Universiteit van Amsterdam. Aan de basis staat de theorie van Graves, een tijdgenoot Maslow. Ieder mens heeft een set van drijfveren in zich die elkaar aanvullen, maar ook met elkaar conflicteren. Elk individu kent bovendien een ander gewicht toe aan deze set waarden.

Wetenschap

Business Profile

Een Business Profile geeft inzicht in wat jou motiveert op je werk. Het stelt je in staat om je persoonlijke effectiviteit op het werk te verbeteren, daarnaast geeft het tips om een baan te vinden in een omgeving die je energie geeft. Het doel: jezelf en anderen beter begrijpen. Je leert om effectief te communiceren met je collega’s, klanten en managers.

Business%20Profile%20New_edited.jpg
Business Profile

Personal Profile

Wat voor jou op het werk belangrijk is, kan thuis meer naar de achtergrond verschuiven. My Motivation Insights heeft daarom het Personal Profile ontwikkeld waarbij het gaat om jouw drijfveren in het dagelijks leven. Het legt de nadruk op wat jij belangrijk vindt in je relatie, je sociale omgeving en de opvoeding.

Personal%20Profile%20New_edited.jpg
Personal Profile

CombinationProfile

Het kleurenprofiel dat de drijfveren in de werk- en in de privésituatie toont. Daarmee geeft het een totaal inzicht dat mensen in staat stelt om de persoonlijke effectiviteit te verhogen en de communicatie met anderen te verbeteren. Omdat je steeds de twee profielen naast elkaar ziet, kun je bij elk onderwerp zien waar de overlap zit, maar vaak zijn er ook verschillen. Het ondersteunt om het beste uit jezelf en het team te halen.

Combi Profile 2.jpg
Combination Profile

Team Profile

Het teamprofiel wordt gemaakt door de individuele profielen van alle teamleden bij elkaar te voegen. Zo ontstaat er een duidelijk beeld uit welke drijfveren het team bestaat. Dit kan afgezet worden t.o.v. de doelstellingen van het team en daaruit kan afgeleid worden of de drijfveren van het team wel effectief genoeg ingezet worden of dat juist bepaalde drijfveren ontbreken. 

Business%20Profile%20New_edited.jpg
Team Profile

Team Scan

Goede samenwerking in teams is lastig om voor elkaar te krijgen, maar echt ingewikkeld is het niet. Waar het uiteindelijk om draait is dat het team de resultaten haalt waarvoor het team in het leven is geroepen.

De TeamScan onderzoekt op welke aspecten een team kan verbeteren. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe het team ervoor staat en wat de belangrijkste aandachtspunten voor groei en ontwikkeling zijn.

Team%20Scan_edited.jpg
Team Scan
bottom of page